logoheader  
  Home / Nieuws / Historiek / Projecten / Bedrijfsinfo / Ligging / Contact
 

BETONKELDERSPECIALIST

Onze firma is van vele markten thuis maar we specialiseren ons vooral in het ter plaatse storten van betonkelders. We besteden maximale aandacht aan de kwaliteit en we hebben ondertussen dan ook een heleboel referenties en tevreden klanten. Momenteel stellen we een veertigtal mensen tewerk en zijn we tevens volledig in orde met de wetgeving op de uitgraving van gronden die sinds 1 april 2004 in voege trad. Voor (toekomstige) bouwheren is dit goed om weten. Als U op beide oren wil slapen en zich na het bouwproces een pak miserie en gerechtskosten wil besparen, doe dan gerust een beroep op onze expertise in deze materie.


- www.vandemoere.be

meer nieuws ...

- 14/035_Notteboom/De Muer - Adegem
- 14/028_Van Dierendonck - Watervliet
- 14/021_Mowi - Halle
- 14/020_Rolumo - Aalter

meer projecten ...
© 2022 / NV Vandemoere / webdesign vdsoft.be